Kategorier
Säkerhet

Vikten av systematiskt brandskyddsarbete (SBA) i din verksamhets lokaler

Enligt lag måste alla verksamheter och organisationer bedriva systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Ta hjälp av ett brandskyddsbolag i det arbetet i din lokal.

Enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) ska den som är ägare och verksamhetsansvarig för en byggnad se till att det bedrivs systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Oavsett vilken storlek och form en verksamhet eller byggnad har så ska SBA bedrivas. När brandskyddsarbete bedrivs systematiskt förbättras brandskyddet successivt.

Ett bra brandskydd utvecklas i samspel mellan människorna, tekniken och utrustningen. Det är såklart viktigt att den tekniska utrustningen, som brandlarm, sprinklersystem och brandsläckare, finns på plats och fungerar. Men om de människor som finns i byggnaden inte har kunskapen kommer liv och säkerhet ändå riskeras.

Den som äger eller har nyttjanderätt till en lokal eller byggnad har en skyldighet att se till att de som befinner sig där är säkra om en brand skulle uppstå. Därför behöver ett ständigt pågående brandskyddsarbete finnas.

SBA kräver rätt kunskap och teknik

På vissa arbetsplatser utses en eller några stycken till brandskyddsombud. Dessa får särskild utbildning i systematiskt brandskyddsarbete. Sedan får de ansvar för att rätt teknisk utrustning finns på plats och att utbilda övrig personal i brandsäkerhet. De kan sedan årligen utbilda och repetera med all personal.

Ett annat tillvägagångssätt för företag att arbeta med brandskydd är att se till att hela personalen får samma utbildning. Oavsett hur ägaren eller den som har nyttjanderätt till en lokal vill göra, så är det viktigt att utbilda dem som återkommande befinner sig på platsen. Om en brand uppstår behöver alla veta vad de ska göra. Att öva på brandsläckning och utrymning är av stor vikt.

Att ta in föreläsare och utbildare utifrån är ett sätt att säkerställa att det systematiska brandskyddsarbetet går rätt tillväga. Att snickra ihop en egen utbildning kan i värsta fall leda till att brandskyddet försämras och att liv och säkerhet riskeras. Brandskyddsbolag som genomför sådana utbildningar kan även brandsäkra fastigheter och hjälpa till vid val av brandskydd och utrustning. Vilken typ av brandlarm och brandsläckningsutrustning som är bäst beror förstås på typ av lokal och verksamhet.