Kategorier
Hälsa

Företagshälsovård i Uppsala kan hjälpa och stötta

Genom sin arbetsplats kan man få hjälp genom företagshälsovård i Uppsala med olika saker. Om man till exempel har problem med värk i kroppen eller om problemen är mer av psykisk karaktär.

Ingen ska behöva gå omkring och må dåligt utan att få någon hjälp för det. Om man lider av psykiska svårigheter eller problem som ställer till livet för en på olika sätt, så finns det hjälp att få. Man kan både söka sig till sin egen husdoktor eller vårdcentral, men man kan också få hjälp genom sin arbetsplats. De flesta arbetsplatser, oavsett område, är anknutna till någon form av företagshälsovård. Om man inte vill gå till sin vårdcentral så kan man alltså be om hjälp från sin arbetsgivare. Arbetsgivaren är skyldig att hjälpa sina anställda och kan då skicka personen ifråga vidare till företagshälsovården.

Företagshälsovård för de anställda

Genom företagshälsovård i Uppsala till exempel, eller var man nu bor någonstans, kan man få hjälp med både kroppsliga besvär såväl som psykiska sådana. De kan ordna så att man får bli undersökt av en läkare. De kan också ordna så att man får komma i kontakt med en psykolog eller terapeut om man känner att man skulle behöva ha någon att prata med. Att få någon att ventilera sina tankar och problem med, kan göra så att saker och ting klarnar och att man känner sig bättre. Som företag vinner man på att ha friska och välmående anställda. Därför bör en företagshälsovård finnas tillgänglig för alla anställda.