Kategorier
Utbildning

Utför heta arbeten på rätt sätt

Om heta arbeten utförs på ett korrekt sätt går det att minimera skador på både person och egendom. Men det krävs rätt utbildning, rutiner och utrustning.

Det som krävs för att bränder ska uppstå är energi och syre. Men det kan vara energi av många olika slag som gör att det blir tillräckligt för att en låga ska uppstå. Eller ännu värre. Därför är det ganska mycket som faller under heta arbeten – mycket mer än vad man kanske kan tro. För det är inte enbart svetsning som kan göra att allvarliga skador uppstår.

Inom området heta arbeten faller även sådant som innebär att det är någon typ av material som kapas. Ofta är det metall, där det lätt kan uppstå kraftiga gnistor. Men det kan även vara trä och andra material som vid en bearbetning kan skapa en risk för värmeutveckling och brand. Därför är det mycket viktigt att ha full koll på heta arbeten och hur de ska utföras.

Heta arbeten – så ska det gå till

För att utföra heta arbeten krävs det först och främst en kurs inom området. Det vanligaste är att den som ska utföra heta arbeten skickas på kursen via sin arbetsgivare. Eller så kan det vara något som den anställde redan har med sig från sin utbildning till snickare, svetsare eller liknande. Med sig har den anställde då något som heter en heta arbeten-certifiering.

Vid arbete på en byggplats ska den som utför heta arbeten ha sin certifiering med sig, samt meddela byggherren eller beställaren att ett sådant arbete kommer att ske. På större byggen lämnas först en ansökan in till den som är ansvarig på plats, för att få godkännande. Därefter är det bara att ladda upp med utrustning, glasögon, handskar och brandsläckare och gå igång med uppdraget.

Kategorier
Utbildning

Viktig HLR utbildning i Göteborg

Vill du veta hur du ska kunna rädda liv om det behövs? På en HLR utbildning i Göteborg får du lära dig allt du behöver för att kunna avhjälpa hjärtstopp.

Vi vet aldrig hur livet blir i framtiden, allt vi kan göra är att leva här och nu. Trots att man tror att allting är bra och att man är frisk, så kan precis vad som helst hända. Något som händer, inte ofta, men tyvärr inte allt för sällan, är att människor drabbas av hjärtstopp. Och vid ett hjärtstopp är det otroligt viktigt att det finns någon till hands som agerar snabbt. Det handlar om liv eller död och varenda sekund räknas. 

När någon drabbas av ett hjärtstopp minskar chansen till överlevnad med 10 % för varenda minut. Det tar alltså inte lång tid innan chanserna i princip är slut. För att överleva behövs det någon som kan utföra HLR och agera snabbt. Även om man hamnar i denna situation och inte har den nödvändiga kunskapen, så kan man rädda liv. Ring 112 – larmcentralen vägleder dig i hur du ska göra. 

Allt fler väljer dock att gå en utbildning för att få lära sig hur man ska göra vid ett hjärtstopp. Det är en utbildning där man får genomgå både teori och praktik där man tränar på en docka i realistisk storlek. Man får även lära sig hur hjärta och lungor fungerar och hur man ska agera för att rädda liv. 

En HLR utbildning för alla 

Det är vanligt att människor som arbetar inom vården har gått en HLR-utbildning. Men utbildningen är till för alla. Vare sig det är på kontoret, skolan eller något annat. Ju fler människor som kan hjälpa till, desto bättre och säkrare samhälle får vi. 

Man vet aldrig när man behöver använda sina kunskaper. Det kan vara i skolan, på jobbet, eller ute på stan. Men oavsett vilket, så kan man rädda liv. Därför är det värt att gå utbildningen.

Alla kan ta sig tiden att gå en HLR-utbildning, den tar endast några timmar och under den tiden får man livsviktig information. Boka in en utbildning och ta med dina vänner eller arbetskamrater.