Kategorier
Okategoriserade

Energilagring – fördelar för företag

Dags att ta nästa steg som företag och börja bidra till en lite bättre värld? Att ha en grön profil och visa att man tar ansvar som företag ger ringar på vattnet. Idag ser man att många kunder – oavsett vad man söker – vill göra rätt val. Man är beredda att betala mer pengar för en tjänst eller en produkt som man vet inte har bidragit till utsläpp och påverkat klimatet negativt. 

Ett företag som visar att man tagit steg i denna fråga har mycket att vinna – och på fler än ett sätt. Genom att investera i exempelvis en solcellsanläggning och samtidigt kombinera detta med energilagring så kan man göra stora ekonomiska vinster – samtidigt som man får den viktiga gröna profilen och samtidigt som man också gör det väsentliga: skillnad för oss alla genom grön energi. 

Batterilagring gör skillnaden 

Energilagring och batterilagring är den avgörande detaljen i detta. Solceller är riktigt bra, men det är först i kombination med batterilagring som det kan förvandlas till en lukrativ investering. Detta kan förklaras på ett enkelt sätt. Har du solceller på taket till ditt företag så har du också gått från att konsumera till att producera el. 

Problemet är att du vissa dagar producerar väldigt mycket el. Under sommaren kan dina solceller skapa ett stort överskott av el – medan de under mörka vinterdagar inte producerar särskilt mycket el alls. Energilagring innebär att du sparar elen och kan använda den jämnt under hela året och att du genom detta också får en jämnare kostnad där de höga topparna kan kapas. 

Energilagring – balans mellan produktion och konsumtion

Utöver det så finns det även en möjlighet att bidra till samhällets utmaningar inom samma fråga. Batterilagring för ditt företag kan skapa en balans i det svenska elnätet mellan produktion och konsumtion.

 På det stora hela och väldigt förenklat så kan du sälja ditt överskott vidare och därmed göra ekonomisk vinst. En investering i solceller och energilagring är således en investering i allt från pengar, en grön profil och i ren samhällsnytta.

Kategorier
Okategoriserade

Säkerhetsoptimering med smarta funktioner

Idag är företag utsatta för en rad riskmoment. Det behövs flera olika åtgärder inom olika områden för att hålla personal och egendom trygga. Säkerhetsoptimering fås med helhetstänk.

Det är naturligtvis inte så att all verksamhet och alla företag befinner sig under akut hot. Samtidigt är detta, akut hot, en definitionsfråga. Ser man till risk för attacker mot datasystem med risk för utpressning och för avslöjanden om processer och kunder, är det en alltid närvarande risk.

Detsamma gäller det fysiska kontoret. De allra flesta företag har stöldbegärlig egendom på plats, både dagtid, nattetid och under helgerna. Inbrott i syfte att tillägna sig sådana föremål är alltid aktuellt. Det är inte heller helt ovanligt med förstörelse för förstörelsens skull vid sådana tillfällen. Tryggheten hotas.

Effektivare organisation med säkerhetsoptimering

När man inför rutiner som är avsedda att säkerställa fysisk säkerhet och säkerhet för unik information för företaget, behövs mer än ett kodlås och en brandvägg. Det behövs en helhetssyn och en totallösning utifrån de förutsättningar som råder hos det aktuella företaget. Verksamhetens art, personalens sammansättning, den fysiska lokalen – allt ingår i det pussel man måste lägga för att skydda sig.

För dig som är ute efter en trygg arbetsmiljö och ett gott skydd för företagets unika information, produkter och kunskaper, är det betydligt bättre att söka en helhetslösning tillsammans med Senecta. Tillsammans arbetar ni fram en unik lösning för ert specifika fall. Samverkan är ordet, Fysiskt skydd som brandlarm och inbrottsskydd, skydd av information och för personal på utsatta positioner. Trygghet och säkerhet.