Kategorier
Logistik

Tredjepartslogistik och internationell handel

Under de senaste åren har handeln tillförts ett nytt begrepp, nämligen internethandel och tredjepartslogistik. Men begreppet logistik har mycket gamla anor.

Internationell handel har förekommit under flera tusen år. Salt och socker var produkter som skeppades över haven. Handelsorganisationer som Hansan dominerade varuflödet under medeltiden och där städer som Visby, Bergen, Novgorod med flera ingick i nätverket som noder. Idag skulle vi säga att Hansan i viss utsträckning sysslade med tredjepartslogistik utan att handelsmännen hade en aning om detta begrepp.

Logistik kan sägas vara att transportera och lagerhålla handelsvaror. Produkterna ska ligga på lager i så kort tid som möjligt men de ska komma fram utan skador och inte minst i rätt tid. Att binda kapital i lager och i onödan är ett fult ord för en företagsekonom. Men hur har begreppet logistik uppstått?

Tredjepartslogistik – transport och lager

Ordet logistik finns belagt redan i början av 1800-talet. Napoleon inrättade exempelvis en särskild general som ansvarade för logistiken vid olika fältslag. Under andra världskriget fick logistik en avgörande betydelse. Förnödenheter och krigsmateriel tillverkades i USA och skulle skeppas till Europa och Asien. För att optimera flödet utvecklades nya administrativa tekniker som operationsanalys, där datorer togs till hjälp i allt högre utsträckning för att lösa beräkningsproblem. Ur militär logistik har transportlogistik utvecklats för att lösa civila materialflöden, där internethandel har fått en särskild betydelse. 

Idag handlar tredjepartslogistik om att optimera varuflöden mellan två punkter. Transportföretagen kör inte bara sina fordon utan håller också lager på sina terminaler. Logistikföretaget äger inte produkterna utan begränsar sig till att erbjuda tredjepartslogistiklösningar. Längs våra vägar dyker allt fler terminalbyggnader upp som svampar ur jorden. Vilken fördel erbjuder då tredjepartslogistik? Motivet är sannolikt att vare sig en producent eller en detaljhandelskedja har kunskap och förutsättningar att syssla med transporter eller omfattande lagerhållning. Sådan specialkompetens finns hos företag som sysslar med tredjepartslogistik.