Kategorier
Företagande

Faciliterande ledarskap – utbildning i förändringsledning

Känner du att det är det dags att utvecklas i din roll som ledare? Då ska du läsa vidare. Häng med på en kurs i faciliterande ledarskap tillsammans med chefer från andra organisationer.

Som chef måste man ständigt vara lyhörd för förändring och anpassa sitt ledarskap till en verksamhet i konstant utveckling. Det går inte att luta sig tillbaka,utan tvärtom är det en kontinuerlig process att få medarbetarna att växa både som individer och i grupp. En faciliterande ledare ser till att teamet presterar utan direkt styrning och kontroll. Istället ser den faciliterande ledaren till att staka ut färdriktningen och stötta gruppen till att fatta beslut utifrån dess fulla potential. Att få ett team att dra nytta av allas kunskap och därmed nå ett bättre resultat är ett kvitto på ett bra ledarskap.

Faciliterande ledarskap – alla kan bli bättre i sin roll som ledare

Att vara en god chef kräver övning. I kursen om faciliterande ledarskap övar du på metoder som kan användas för att få fram gruppdynamik och samverkan mellan medarbetare. Kursen innehåller både teoretiska avsnitt och praktiskt användbara övningar som kan appliceras på den egna verksamheten. Kursen syftar även till att ge deltagarna insikt om sitt individuella ledarskap, och de får också ta del av de andra deltagarnas erfarenheter. Att arbeta med verkliga case från olika typer av organisationer har visat sig vara mycket lärorikt och uppskattat av kursdeltagare genom åren. I mötet med chefer från andra verksamheter får du tips och insikter som kan användas i det egna förändringsarbetet.