Kategorier
Företagande

Värdet av HLR i akuta situationer

När man befinner sig i en nödsituation där någon råkat ut för en olycka eller plötsligt blivit sjuk är det avgörande att vara handlingskraftig. Hjärt- och lungräddning (HLR) spelar en livsavgörande roll i dessa situationer.

Oavsett om du tillhör en förening, ett privat sällskap eller är företagare finns det idag möjlighet att boka HLR-kurser hos utbildningsföretag. För många anställda kan kunskapen om HLR vara en viktig trygghet, då de vet hur de ska agera för att hjälpa en kollega i nöd. Men även privatpersoner kan ha stor nytta av denna utbildning, då situationer kan uppstå var som helst. Att vara den första personen på en olycksplats eller bevittna att någon kollapsar i en affär kräver lugn och beslutsamhet, samt kunskap om hur man systematiskt bedömer personens hälsotillstånd och ringer 112 för professionell hjälp.

Vad innebär HLR?

HLR står för hjärt- och lungräddning och syftar till att återuppliva en person som drabbats av hjärtstopp. Vid ett hjärtstopp slutar blodet att cirkulera i kroppen då hjärtat, som är ansvarigt för att pumpa blodet, har stannat. I en sådan situation är det av yttersta vikt att snabbt återuppliva hjärtat manuellt.

HLR-utbildningen i Stockholm fokuserar på att lära deltagarna rätt tekniker för att utföra bröstkompressioner och mun-mot-mun-andning. Det innebär att man utför 30 kompressioner på bröstkorgen följt av 2 inblåsningar i personens mun. Genom att tillämpa denna specifika teknik lär sig deltagarna att agera snabbt och effektivt vid en hjärtstoppssituation.

En annan metod för att återstarta hjärtat är att använda en defibrillator. Dessa livräddande apparater finns strategiskt placerade i samhället. Det är viktigt att vara medveten om var dessa defibrillatorer finns i ens närområde, då kunskapen kan vara avgörande för att rädda liv.

Besök hlrutbildningstockholm.com för mer info om HLR-utbildning

Kategorier
Arbete

Arbetstillstånd – för arbetskraft utanför EU

Ett arbetstillstånd är något som behöver sökas ifall ett företag vill anställa personal som kommer från länder utanför EU, under kortare eller längre perioder.

För att utföra vissa uppdrag krävs det ibland speciell kompetens. Det kan vara något som mycket få har i landet och de som har kompetensen är redan anställda av andra företag. Eller så kan det vara en kompetens som är mycket udda. Så pass udda att den inte ens finns inom landets gränser.

Om en situation skulle uppstå där ett företag är i behov av kompetens som inte finns att hitta i landet så kan det vara ett måste att hitta personal som bor utomlands. Och det kan till och med vara så att kompetensen finns i ett land som inte är med i EU. Då blir det en situation där företaget behöver ansöka om arbetstillstånd åt den tilltänkta kandidaten.

Ett godkänt arbetstillstånd

Det är en hel del administration som ska till för att kunna ta in en anställd som bor utanför EU, för att fylla en tjänst. Därför är det klokt att ta hjälp med en ansökan om arbetstillstånd från en juristbyrå som har det som specialitet.

Med professionell hjälp är det enklare att få besked gällande vad som krävs för att ett arbetstillstånd ska bli godkänt. Det går också betydligt snabbare ifall en ansökan är korrekt ifylld och ifall all dialog sker mellan godkännande instans och specialiserade jurister. En process som annars kan ta mycket lång tid och bli kostsam.

Kategorier
Arbete

Få stöd och vägledning för att skapa effektiva ansökningar

En viktig del av att söka jobb är att skriva ansökningar som fångar arbetsgivarnas uppmärksamhet. Genom tjänsten för att integrera och matcha kan du få stöd och vägledning för att skapa ansökningar som är effektiva och väcker intresse hos arbetsgivare.

Erfarna experter kan hjälpa dig att utforma ansökningar som framhäver dina färdigheter och erfarenheter på ett övertygande sätt. De kan ge råd om hur du kan anpassa ansökningar till olika jobb och arbetsgivare, samt ge tips för att skapa en tydlig och professionell ansökningsprocess.

Genom att få personlig hjälp och feedback på dina ansökningar kan du förbättra dina chanser att bli kallad till intervju och öka möjligheterna att få det jobb du söker.

Skräddarsydd utbildning för att öka dina jobbmöjligheter

Ibland kan en brist på specifika kunskaper eller utbildning vara det som hindrar dig från att få det jobb du önskar. Genom tjänsten för att integrera och matcha kan du få information om och tillgång till skräddarsydd utbildning som kan öka dina jobbmöjligheter.

Experter kan identifiera vilka kunskaper och kompetenser som är efterfrågade på arbetsmarknaden inom ditt område. De kan hjälpa dig att hitta relevanta utbildningar och kurser som kan fylla eventuella kunskapsluckor och öka dina chanser att bli anställningsbar.

Genom att investera tid och engagemang i din utbildning kan du öka din kompetens och stärka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Tjänsten rusta och matcha kan vara det stöd du behöver för att ta nästa steg i din karriär och komma in på arbetsmarknaden igen.