Kategorier
Arbete

Arbetstillstånd – för arbetskraft utanför EU

Ett arbetstillstånd är något som behöver sökas ifall ett företag vill anställa personal som kommer från länder utanför EU, under kortare eller längre perioder.

För att utföra vissa uppdrag krävs det ibland speciell kompetens. Det kan vara något som mycket få har i landet och de som har kompetensen är redan anställda av andra företag. Eller så kan det vara en kompetens som är mycket udda. Så pass udda att den inte ens finns inom landets gränser.

Om en situation skulle uppstå där ett företag är i behov av kompetens som inte finns att hitta i landet så kan det vara ett måste att hitta personal som bor utomlands. Och det kan till och med vara så att kompetensen finns i ett land som inte är med i EU. Då blir det en situation där företaget behöver ansöka om arbetstillstånd åt den tilltänkta kandidaten.

Ett godkänt arbetstillstånd

Det är en hel del administration som ska till för att kunna ta in en anställd som bor utanför EU, för att fylla en tjänst. Därför är det klokt att ta hjälp med en ansökan om arbetstillstånd från en juristbyrå som har det som specialitet.

Med professionell hjälp är det enklare att få besked gällande vad som krävs för att ett arbetstillstånd ska bli godkänt. Det går också betydligt snabbare ifall en ansökan är korrekt ifylld och ifall all dialog sker mellan godkännande instans och specialiserade jurister. En process som annars kan ta mycket lång tid och bli kostsam.