Kategorier
Företagande

Värdet av HLR i akuta situationer

När man befinner sig i en nödsituation där någon råkat ut för en olycka eller plötsligt blivit sjuk är det avgörande att vara handlingskraftig. Hjärt- och lungräddning (HLR) spelar en livsavgörande roll i dessa situationer.

Oavsett om du tillhör en förening, ett privat sällskap eller är företagare finns det idag möjlighet att boka HLR-kurser hos utbildningsföretag. För många anställda kan kunskapen om HLR vara en viktig trygghet, då de vet hur de ska agera för att hjälpa en kollega i nöd. Men även privatpersoner kan ha stor nytta av denna utbildning, då situationer kan uppstå var som helst. Att vara den första personen på en olycksplats eller bevittna att någon kollapsar i en affär kräver lugn och beslutsamhet, samt kunskap om hur man systematiskt bedömer personens hälsotillstånd och ringer 112 för professionell hjälp.

Vad innebär HLR?

HLR står för hjärt- och lungräddning och syftar till att återuppliva en person som drabbats av hjärtstopp. Vid ett hjärtstopp slutar blodet att cirkulera i kroppen då hjärtat, som är ansvarigt för att pumpa blodet, har stannat. I en sådan situation är det av yttersta vikt att snabbt återuppliva hjärtat manuellt.

HLR-utbildningen i Stockholm fokuserar på att lära deltagarna rätt tekniker för att utföra bröstkompressioner och mun-mot-mun-andning. Det innebär att man utför 30 kompressioner på bröstkorgen följt av 2 inblåsningar i personens mun. Genom att tillämpa denna specifika teknik lär sig deltagarna att agera snabbt och effektivt vid en hjärtstoppssituation.

En annan metod för att återstarta hjärtat är att använda en defibrillator. Dessa livräddande apparater finns strategiskt placerade i samhället. Det är viktigt att vara medveten om var dessa defibrillatorer finns i ens närområde, då kunskapen kan vara avgörande för att rädda liv.

Besök hlrutbildningstockholm.com för mer info om HLR-utbildning