Kategorier
Utbildning

Utför heta arbeten på rätt sätt

Om heta arbeten utförs på ett korrekt sätt går det att minimera skador på både person och egendom. Men det krävs rätt utbildning, rutiner och utrustning.

Det som krävs för att bränder ska uppstå är energi och syre. Men det kan vara energi av många olika slag som gör att det blir tillräckligt för att en låga ska uppstå. Eller ännu värre. Därför är det ganska mycket som faller under heta arbeten – mycket mer än vad man kanske kan tro. För det är inte enbart svetsning som kan göra att allvarliga skador uppstår.

Inom området heta arbeten faller även sådant som innebär att det är någon typ av material som kapas. Ofta är det metall, där det lätt kan uppstå kraftiga gnistor. Men det kan även vara trä och andra material som vid en bearbetning kan skapa en risk för värmeutveckling och brand. Därför är det mycket viktigt att ha full koll på heta arbeten och hur de ska utföras.

Heta arbeten – så ska det gå till

För att utföra heta arbeten krävs det först och främst en kurs inom området. Det vanligaste är att den som ska utföra heta arbeten skickas på kursen via sin arbetsgivare. Eller så kan det vara något som den anställde redan har med sig från sin utbildning till snickare, svetsare eller liknande. Med sig har den anställde då något som heter en heta arbeten-certifiering.

Vid arbete på en byggplats ska den som utför heta arbeten ha sin certifiering med sig, samt meddela byggherren eller beställaren att ett sådant arbete kommer att ske. På större byggen lämnas först en ansökan in till den som är ansvarig på plats, för att få godkännande. Därefter är det bara att ladda upp med utrustning, glasögon, handskar och brandsläckare och gå igång med uppdraget.