Kategorier
Okategoriserade

Säkerhetsoptimering med smarta funktioner

Idag är företag utsatta för en rad riskmoment. Det behövs flera olika åtgärder inom olika områden för att hålla personal och egendom trygga. Säkerhetsoptimering fås med helhetstänk.

Det är naturligtvis inte så att all verksamhet och alla företag befinner sig under akut hot. Samtidigt är detta, akut hot, en definitionsfråga. Ser man till risk för attacker mot datasystem med risk för utpressning och för avslöjanden om processer och kunder, är det en alltid närvarande risk.

Detsamma gäller det fysiska kontoret. De allra flesta företag har stöldbegärlig egendom på plats, både dagtid, nattetid och under helgerna. Inbrott i syfte att tillägna sig sådana föremål är alltid aktuellt. Det är inte heller helt ovanligt med förstörelse för förstörelsens skull vid sådana tillfällen. Tryggheten hotas.

Effektivare organisation med säkerhetsoptimering

När man inför rutiner som är avsedda att säkerställa fysisk säkerhet och säkerhet för unik information för företaget, behövs mer än ett kodlås och en brandvägg. Det behövs en helhetssyn och en totallösning utifrån de förutsättningar som råder hos det aktuella företaget. Verksamhetens art, personalens sammansättning, den fysiska lokalen – allt ingår i det pussel man måste lägga för att skydda sig.

För dig som är ute efter en trygg arbetsmiljö och ett gott skydd för företagets unika information, produkter och kunskaper, är det betydligt bättre att söka en helhetslösning tillsammans med Senecta. Tillsammans arbetar ni fram en unik lösning för ert specifika fall. Samverkan är ordet, Fysiskt skydd som brandlarm och inbrottsskydd, skydd av information och för personal på utsatta positioner. Trygghet och säkerhet.